stichtinginternet4all


De stichting Internet4all sponsort activiteiten die de maatschappelijke positie en betekenis van internet in discussie brengen, verscherpen en ontwikkellen. De te sponsoren activiteiten of doelen mogen geen commercieel belang hebben of de bedoeling hebben er ter zijner tijd geld mee te verdienen.

Doelstelling

Deze doelstelling tracht de Stichting onder meer te bereiken door:

Elke activiteit welke commercieel risico voor de Stichting zou kunnen meebrengen, is uitgesloten.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Projecten

In afwachting van het hoger beroep tegen XS4ALL Internet in 2019 hebben wij voor 5 verschillende projecten geld gereserveerd.

In 2018 heeft de Stichting de volgende organisaties ondersteund:

In 2017 heeft de Stichting de volgende organisaties ondersteund:

In 2016 heeft de Stichting de volgende organisaties ondersteund:

In 2015 heeft de Stichting de volgende organisaties ondersteund:

In 2014 heeft de Stichting de volgende organisaties ondersteund:

In 2013 heeft de Sticting de volgende organisaties ondersteund:

Stichting Internet4all heeft de ANBI status.

Financiële middelen

Het vermogen van de Stichting is gevormd door:

Jaarrekeningen

Bestuur en organisatie

Bestuursleden
Ingrid Kerr - voorzitter.
Rolf Greven - penningmeester.
Annemarie Hilbrands - secretaris.
Doke Pelleboer - bestuurslid.
Suzanne Wissenburg - bestuurslid.
Jan-Pieter Cornet - adviseur.
Timo Hilbrink - adviseur.

De bestuursleden niet in dienst van XS4ALL Internet ontvangen een onkostenvergoeding voor hun (bestuurs) taken.

Contactgegevens

Email: bestuur(at)stichtinginternet4all.nl.

Postadres
Stichting Internet4all
Buikslotermeerplein 489
1025 WR Amsterdam

RSIN: 814191940
IBAN: NL34 INGB 0655 1699 03
IBAN: NL54 FVLB 0226 2583 35

De statuten, huishoudelijk regelement en de inschrijvingen bij de KvK en jaarverslagen zijn in te zien bij de voorzitter of de secretaris.